yarisma
Hacettepe Üniversitesi Logo

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü sanatın vazgeçilmez bir iletişim aracı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kuruluşunun 40. yıldönümünde bilgi yönetimi konusunun önemini vurgulamak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla uluslararası bir ekslibris yarışması düzenlemiştir. Bilindiği gibi ekslibris çalışmaları kitaplar için mülkiyet işareti olarak kabul edilen, estetik ve sanatsal değeri olan özgün baskı eserlerdir. Ekslibris eserleri koleksiyoncular ve yayın dünyasınca önemlidir. Bu anlamda bu yarışma “Bilgi Yönetimi” konusunun vurgulanması için iyi bir araç olacaktır.

Yarışma tüm ülkelerin sanatçı ve tasarımcılarına açıktır.

Koşullar   ( Word | PDF

 1. Katılımcılar “Bilgi Yönetimi” konulu ve 2011-2012 yıllarında yaptıkları en fazla 3 eser ile bu yarışmaya katılabilirler. Her eserden mutlaka 3'er kopya gönderilmelidir. Kopyalardan birincisi Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesine, ikincisi İstanbul Ekslibris Müzesine bağışlanacaktır. Üçüncü kopya ise sergileme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.

 2. Baskı tekniklerinde sınırlama yoktur. Geleneksel baskı teknikleri yanında fotoğrafik çalışmalar ve bilgisayar tasarımları da kabul edilecektir. Fakat ekslibrisler mutlaka çoğaltılmış olmalıdır. Fotokopi, çizim ve taslaklar kabul edilmeyecektir.

 3. Çalışmalar ekslibris olarak, yani sahibini belirlemek amacı ile kitaplara yapıştırılacak küçük boyutlu yapıtlar olarak tasarlanmalıdır. Ekslibrislerde "Ekslibris", ("Exlibris", "Ex-libris", "Bookplate") ya da bu anlama gelen (...nın kütüphanesinden gibi) bir sözcük ile birlikte adına Ekslibris yapılan "yaşayan kişi" veya "kuruluş" ismine yer verilmelidir.

 4. Katılımcılar, ekslibrislerini imzalamalı veya parafe etmelidirler. Ekslibrislerin arkasına okunaklı olarak sanatçının adı, tekniğinin kodu, yapım yılı, boyut ve sahibinin adı yazılması zorunludur. Ekslibris sahibinin sadece baş harfleri kullanılmışsa, açık adı da belirtilmelidir. Latin alfabesi dışında bir alfabe kullanılmışsa, baskının arka yüzünde Latin alfabesi ile yazılmış şekli ve gereken yerlerin İngilizcesi de yer almalıdır.

 5. Baskı alanı 130 X 130 mm.'den, baskı yapılan kağıt ise 210 X 150 mm.'den büyük olmamalıdır. Ekslibrisler paspartulanmamalı, bir kartona, renkli bir kagıda yapıştırılmamalıdır. Kullanıma hazır olmalıdır.

 6. Son katılım tarihi: 30 Nisan 2012 'dir. Postalama tarihi dikkate alınacaktır. Ekslibrisler postada zarar görmeyecek şekilde gönderilmelidir.

 7. Gönderilecek adres:  “Ekslibris Yarışması” Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
  Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe/Ankara
  .
  Tel: +90 0312 297 82 00,
  Faks: +90 312 299 20 14,
  E-posta:exlibris@hacettepe.edu.tr

  Ekslibris hakkında ayrıntılı bilgi için: www.aed.org.tr veya www.fisae.org

 8. Ödüller:
  Birincilik Ödülü (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü); 1500 USD
  İkincilik Ödül (); 1000 USD
  Üçüncülük Ödül (); 500 USD
  Özel Ödül (Tonta Eğitim Danışmanlık); 500 USD

  Başka kişi ve kuruluşlar 500 USD'nin altında olmamak koşuluyla özel ödül verebilirler. Jüri uygun gördüğü sanatçılara onur mansiyonu verebilir.

 9. Değerlendirmede özgünlüğe, teknik ve estetik yetkinliğe, resim ve yazı ilişkisine dikkat edilecektir.

 10. Jüri (soyadı sırasıyla):

  1. Doç. Dr. Ümit İnatçı Ekslibris Sanatçısı, Öğretim Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

  2. Julian Dimitrov Jordanov, Ekslibris Sanatçısı, Bulgaristan

  3. Prof. Dr. Hasip Pektaş, Ekslibris Sanatçısı, Öğretim Üyesi, Işık Üniversitesi, Türkiye

  4. Gözde Eda Tekcan, IMOGA Müdürü, Öğretim Görevlisi, Işık Üniversitesi, Türkiye

  5. Prof. Dr. Yaşar Tonta, Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 11. Ödül ve sergileme alan ekslibrisler için bir CD, kataloğa girecek ekslibrisler için bir katalog hazırlanacak, katılımcılara birer adet gönderilecektir.

 12. Yarışma için gelen ekslibrisler iade edilmeyecektir. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, sergilenen ekslibrisleri, web sitesi, CD, katalog, dergi veya kitaplarda kullanabilecektir.

 13. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan ekslibrisler, Ekim 2012'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir ve KKTC'de sergilenecektir.

 14. Katılımcılar, yarışmaya katılmakla koşulları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

 15. Katılımcılar burada yer alan formu okunaklı olarak doldurup ekslibrislerle birlikte göndermelidirler.
Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, sanatın vazgeçilmez bir iletişim aracı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kuruluşunun 40. yıldönümünde bilgi yönetimi konusunun önemini vurgulamak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla uluslararası bir ekslibris yarışması düzenlemiştir. Bilindiği gibi ekslibris çalışmaları kitaplar için mülkiyet işareti olarak kabul edilen, estetik ve sanatsal değeri olan özgün baskı eserlerdir. Ekslibris eserleri koleksiyoncular ve yayın dünyasınca önemlidir. Bu anlamda bu yarışma "Bilgi Yönetimi" konusunun vurgulanması için iyi bir araç olacaktır.