yarisma
Hacettepe Üniversitesi Logo
Doğa İçin Çal!      Doğa İçin Çal!
Çiğdem Eğitim Çevre ve Dayanışma Derneği Çiğdemim Eğitim Çevre ve Dayanışma Derneği
Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, sanatın vazgeçilmez bir iletişim aracı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kuruluşunun 40. yıldönümünde bilgi yönetimi konusunun önemini vurgulamak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla uluslararası bir ekslibris yarışması düzenlemiştir. Bilindiği gibi ekslibris çalışmaları kitaplar için mülkiyet işareti olarak kabul edilen, estetik ve sanatsal değeri olan özgün baskı eserlerdir. Ekslibris eserleri koleksiyoncular ve yayın dünyasınca önemlidir. Bu anlamda bu yarışma "Bilgi Yönetimi" konusunun vurgulanması için iyi bir araç olacaktır.